Azure Multi-Stage Pipelines (časť 3. - Asynchrónne nasadenie viacerých služieb)

Pri väčšom projekte s veľkou pravdepodobnosťou nasadzujete viaceré služby. (hlavne pokiaľ vyvíjate mikroslužby) V tomto článku si ukážeme, ako môžme výrazne skrátiť čas nasadzovania celého riešenia do AZURE Web Apps.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/azure-multi-stage-pipelines-cast-3-asynchronne-nasadenie-viacerych-sluzieb/