Týždeň 2021-41

Pred dvoma týždňami rozhodol Súdny dvor v Bruseli v spore k európskej smernici 91/250/EHS, ktorá definuje autorské práva k programom. Na začiatku bol spor medzi softvérovou firmou a štátnou inštitúciou v Belgicku. V skratke firma dodala softvér, ktorý síce bol na mieru, ale obsahoval nejakú tradičnú firemnú core časť, ktorá obsahovala chybu. Keďže zákazníkovi sa nechcelo za opravu platiť, respektíve podobne ako u nás by tam prebiehal celý súbor dodatkov, obstarávaní a podobných vecí, tak si tú chybu opravili sami. Jednoducho tak, že tú core časť dekompilovali, upravili zdrojový kód a naspäť skompilovali. To sa ale firme nepáčilo, a tak začala celý ten ping-pong právnický proces (takú malú genézu si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente). Celý prípad skončil na odvolacom súde v Bruseli, ktorý rozhodol, že v prípade, ak program obsahuje chybu, je možné problémovú (ale len tú) časť dekompilovať a opraviť. A to aj bez súhlasu autora. Nasleduje slovenský preklad rozhodnutia (český tu).


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2021-41/