Kategória Témy
26
305
19

.net

.net je dnes už multi-platformná technológia, na ktorej okrem Windows aplikácii bežia aj web stránky, mobilné aplikácie alebo IoT zariadenia.
10

Java

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk.
Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle. Jeho syntax vychádza z jazykov C a C++. Zdrojové programy sa nekompilujú do strojového kódu, ale do medzistupňa, tzv. „byte-code“, ktorý nie je závislý od konkrétnej platformy. Tento byte-code neskôr vykonáva a spracováva interpreter, Java Virtual Machine.
2

php

PHP je populárny open source programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok.
0

Node.js

Node.js je softwarový systém navrhnutý pre písanie vysoko škálovateľných internetových aplikácii, predovšetkým bežiacích na webových serveroch. Programy pre Node.js su písane v jazýku JavaScript, využívajú eventy a asynchrónne I/O operácie.
1

Python

Python je interpretovaný, interaktívny programovací jazyk, ktorý vytvoril Guido van Rossum, pôvodne ako skriptovací jazyk pre Amoeba OS schopný systémových volaní. Python je často porovnávaný s jazykmi Tcl, Perl, Scheme, Java a Ruby. Python je vyvíjaný ako open source projekt.
0

Client JavaScript

Okrem JavaScriptu na serveroch v podobe Node.js je tu celá kategória JavaScriptu v internetovom priehliadači.
1
0

Podnety pre tvorcov stránky

Diskusia o stránke, organizácii, ako funguje a ako ju môžme vylepšit
7