Kategória Témy
24
250
17

.net

.net je dnes už multi-platformná technológia, na ktorej okrem Windows aplikácii bežia aj web stránky, mobilné aplikácie alebo IoT zariadenia.
9

Java

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk.
Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle. Jeho syntax vychádza z jazykov C a C++. Zdrojové programy sa nekompilujú do strojového kódu, ale do medzistupňa, tzv. „byte-code“, ktorý nie je závislý od konkrétnej platformy. Tento byte-code neskôr vykonáva a spracováva interpreter, Java Virtual Machine.
2

php

PHP je populárny open source programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok.
0

Node.js

Node.js je softwarový systém navrhnutý pre písanie vysoko škálovateľných internetových aplikácii, predovšetkým bežiacích na webových serveroch. Programy pre Node.js su písane v jazýku JavaScript, využívajú eventy a asynchrónne I/O operácie.
1

Client JavaScript

Okrem JavaScriptu na serveroch v podobe Node.js je tu celá kategória JavaScriptu v internetovom priehliadači.
1
0

Podnety pre tvorcov stránky

Diskusia o stránke, organizácii, ako funguje a ako ju môžme vylepšit
7