KROS Dev Meetup #6 (C# source generators & Bicep)

Čo sa týka debugovania, tak od VS 16.10 je to výrazne jednoduchšie.
Stačí v csproj nastaviť, že sa jedná o Roslyn komponent

<IsRoslynComponent>true</IsRoslynComponent>

A v launchSettings.json command name a target projekt nad ktorým sa to ma spúšťať. Napr.:

"profiles": {
  "MMLib.MediatR.Generators": {
   "commandName": "DebugRoslynComponent",
   "targetProject": "..\\demo\\MMLib.MediatR.Generators.Demo.csproj"
  }
 }

Čo sa týka vznikajúcich generátorov, tak tu postupne vzniká ich zoznam amis92/csharp-source-generators: A list of C# Source Generators (not necessarily awesome) and associated resources

Ale o viacerých možno ani nevieme a predsa ich používame, pretože sú súčasťou iných knižníc. Napríklad mám pocit, že Refit niektoré veci generuje pomocou Source generátorov.