ASP.NET Core Minimal API - Custom output formatter

Primárny cieľ ASP.NET Core Minimal API je priniesť priamočiarý, jednoduchý a hlavne veľmi výkonný framework na tvorbu API. Miesto toho aby prinášal features, ktoré umožnia pokryť každý možný scenár použitia (na rozdiel od MVC) je navrhnutý s ohľadom na určité špecifické patterny. Jedným z týchto prípadov je aj to, že Minimal API konzumuje a produkuje iba JSON formát (Nepodporuje teda ani Content Negotiation ktorý sa v prípade MVC rieši pomocou Output formatters).


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/asp-net-core-minimal-api-custom-output-formatter/
2 Likes