ASP.NET Core - Periodic Background Task

Možno ste mali vo vaších službách potrebu spustiť nejakú úlohu, ktorá sa bude vykonávať pravidelne na pozadí (aktualizácie keše, synchronizácia dát, mazanie starých dát, atď.). V nových architekúrach možno siahnete po niečom ako AZURE Functions, AWS Lambda alebo iných serverless riešeniach. Je ale dobré vedieť, že toto je možné spraviť aj priamo vo vašej ASP.NET Core službe. Stačí implementovať vlastnú hosted service pomocou rozhrania IHostedService. Toto rozhranie definuje dve metódy StartAsync a StopAsync, ktoré sa zavolajú pri spustení a zastavení služby.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/asp-net-core-periodic-background-task