ASP.NET Core - Rate limiting

Rate limiting je technika používaná hlavne pri API na kontrolu a obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré môžu klienti vykonať na API v definovanom čase. Patrí do skupiny Resiliences paternov, ktoré zabezpečujú, že API zostane stabilné a dostupné pre všetkých používateľov, čím sa predchádza zneužitiu alebo nadmernému využitiu, ktoré by mohlo ohroziť jeho výkon.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/asp-net-core-rate-limiting
2 Likes