.NET 7 SDK - build-in container support

Či chceme alebo nie tak docker sa stáva už aj pri vývoji dotnet aplikácií štandardom. Väčšina návodov a článkov ukazuje aké je jednoduché kontajnerizovať dotnet aplikáciu.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/net-7-sdk-build-in-container-support/
1 Like