O kategórii: .net

.net je dnes už multi-platformná technológia, na ktorej okrem Windows aplikácii bežia aj web stránky, mobilné aplikácie alebo IoT zariadenia.