O kategórii: Node.js

Node.js je softwarový systém navrhnutý pre písanie vysoko škálovateľných internetových aplikácii, predovšetkým bežiacích na webových serveroch. Programy pre Node.js su písane v jazýku JavaScript, využívajú eventy a asynchrónne I/O operácie.