O kategórii: Platform Meetup

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

Do tohoto odstavce dajte dlhší popis kategórie, alebo popíšte pokyny alebo pravidlá:

  • Prečo by ľudia mali použiť túto kategóriu? Na čo je určená?

  • V čom sa líši od ostatných existujúcich kategórií ktoré už máte?

  • Čo by vo všeobecnosti mala obsahovať téma v tejto kategórií?

  • Potrebujeme túto kategóriu? Môžeme ju spojiť s inóu kategóriou alebo pod-kategóriou?