Own mediator

V súčasnosti sa často používa návrhový vzor Mediator. Jeho cieľom je oddeliť komunikáciu medzi objektami od seba navzájom. Čo zníži závislosti medzi triedami, sprehľadní kód a zjednoduší testovanie. V .NET prostredí vývojár často siahne po super knižnici MediatR od Jimmyho Bogarda. Táto knižnica poskytuje jednoduchý spôsob ako implementovať Mediator do aplikácie.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/own-mediator
1 Like