Performance monitor pre jComponent

Podarilo sa mi implementovať do jComponent knižnice performance monitoring tool, na základe ktorého je možné sledovať správanie SPA. Knižnica podporuje iba čisté meranie, avšak na render informácií je potrebná komponenta, ktorú som nazval j-Developer.

Ukážka komponenty: