Swagger documentation of Ocelot aggregates

O tom ako využiť balíček MMLib.SwaggerForOcelot na dokumentovanie vášho systému priamo cez Ocelot gateway som písal v článku Swagger for Ocelot API Gateway. Teraz by som sa chcel zamerať na jeho relatívne novú feature a to možnosť generovať dokumentáciu pre Ocelot agregácie.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/swagger-documentation-of-ocelot-aggregates/
1 Like