Testujte vašu architektúru pomocou NetArchTest

Si fanúšikom funkcionálneho programovania alebo len rád používaš tuple? V tom prípade tvoj kód možno vyzerá nejak takto: static (decimal score, string grade) Grade(decimal score) => score switch { >= 90M => (score, "A"), >= 80M => (score, "B"), >= 70M => (score, "C"), >= 60M => (score, "D"), _ => (score, "F") }; (decimal score, string grade) grade1 = Grade(95M); static


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/testujte-vasu-architekturu-pomocou
1 Like