Týždeň 2020-42

Google Analytics je neoddeliteľnou súčasťou každého webu. Tešíme sa, keď rastie návštevnosť. Ladíme stránky, aby boli funkčné na mobiloch, lebo ich Google uprednostňuje. Sledujeme referrals, acquisition, konverzie. Akú úspešnosť majú kampane. A koľko trafiku prináša Google Search, lebo ľudia nič iné nepoužívajú. Celý náš svet sa točí okolo návštev, akurát .... akurát, že teraz sa to má zmeniť. Nový Google Analytics už nebude založený na návštevách, ale na udalostiach. Dôvodov je viacero. Po prvé všetky tie GDPR a ochrany osobnosti neumožňujú zbierať všetky údaje. A po druhé to z analytického hľadiska nemalo veľký zmysel. Analytické dotazy majú dávať relevantné odpovede, nie číslo, ktoré nemusí dávať výpovednú hodnotu, lebo sme si užívateľa na stránke neudržali, len sa omylom preklikol.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2020-42/