Týždeň 2021-14

Najvyšší súd v USA rozhodol v prípade žaloby Oracle, ktorou napadli Google, pretože skopíroval ich Java API v operačnom systéme Android. Rozhodnutie zamieta nárok Oracle a odôvodňuje, že nie API, ale samotná implementácia podlieha ochrane.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2021-14/