Týždeň 2021-47

Sú obdobia v živote, na ktoré radi spomíname. U mňa je jedno také obdobie čas strávený na mojej Alma Mater FRI v Žiline. Nebol som veru najsvedomitejší študent, ale už počas štúdia sme si privyrábali tvorbou rôznych webstránok. A tak, ako to bolo vtedy zvykom, v PHP. Nasledovalo samozrejme obdobie, keď som prešiel na C# a veru aj obdobie, keď som si o ľuďoch kódiacich v PHP robil žarty a špásy, ale to už bolo dávno. Dnes už je človek "dospelejší" a tak už vie oceniť, že na to, aby sa technológia stala úspešnou, nemusí mať high-tech-ultra-monad-neviemčo-ešte vlastnosti. Dôležité je, aby nekládla začiatočníkom polená pod nohy a mohli s ňou rásť.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2021-47/