Týždeň 2022-34/35

Každý pondelok si hovorím. Treba ti to? A potom si poviem, že asi áno. Písanie mi pomáha lepšie formulovať myšlienky. Opraviť moje mylné hypotézy. Koľkokrát musím ešte spätne prejsť článok, doštudovať si podklady, aby som nakoniec zistil, že toto veru v týždenníku nebude.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2022-34-35/