Týždeň 2023-08

Dnes bude týždenník viac zameraný na .NET, to preto, že AI veci sme už preberali viackrát a je čas oddýchnuť si. Prečo teda dnes namiesto osobitnej sekcie .NET okienko zaraďujem Blazor do bežného textu pre všetkých?


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2023-08/