Týždeň 2023-10

V USA sa stala nemilá udalosť. Na banku s názvom Silicon Valley Bank (skratka SVB) prebehol takzvaný bank run. Bank run je v podstate panický výber vkladov, ktorý väčšina bánk nemôže prežiť, pretože princíp fungovania bánk je, že vaše peniaze použijú na financovanie iných investícií. A keďže naraz potrebujú keš, tak musia predávať niečo narýchlo a pod cenu. Takže banku prebrala Federálna správa rezerv a tí, čo tam nejaké peniaze mali, budú pomaly vyplácaní. Najskôr v rámci ochrany vkladov, potom sa budú žiadať splatenia úverov a iných aktív. Z toho sa bude splácať ostatok. Keďže v banke, ktorá je pod ochranou, nie je záujem vlastniť účet, tak asi to bude jej koniec.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2023-10/