Týždeň 2023-32

Google zobralo kód z Visual Studio Code (prečo nie? je open-source) a na svojom Google Cloude rozbehalo webové IDE pre programátorov. Zatiaľ si najlepšie rozumie s Angular, Flutter a Firebase, ale je to len začiatok. Hlavný dôvod je integrácia Codey, čo je Google’s PaLM 2 AI model pre pomoc pri kódovaní. Moja naivná predstava je, že Google prichádza v Google Search o dotazy nás programátorov, ktorým úplne stačí GitHub Copilot. Ono je rýchlejšie sa spýtať Copilota, ktorý ma pošle rovno na StackOverflow, ako sa preklikávať Google reklamami.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2023-32/