Týždeň 2024-19

OpenAI a StackOverflow si dohodli partnerstvo, na základe ktorého môže OpenAI používať StackOverflow na trénovanie svojich modelov. Oni to určite robili aj predtým, ale asi nie v súlade s licenciou datasetu StackOverflow. Tá hovorí, že odvodené dielo musí byť tiež zverejnené. No a videli ste open-sourcovaný GPT 4?


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2024-19