Týždeň 2024-20

Deň pred Google IO si OpenAI ukradla pozornosť vydaním nového modelu GPT4o, kde o znamená Omni, čo je po latinsky všetko. Pre OpenAI to znamená, že tento model zvládne aj hlas a obraz. Pripravili si demá, kde prevažne mužská časť tímu sa rozprávala so zvukovým výstupom tohto modelu. Ten mal zapnutý špeciálny mód, ktorý znel tak, ako keby AI s nimi flirtovala.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://blog.vyvojari.dev/vlko-week-2024-20