Zaujímavé linky #5

Dnes len veľmi v krátkosti.

Units.NET

Knižnica obsahujúca silno typové jednotky a konverziu medzi nimi. Obsahuje cez 100 veličín a cez 1200 jednotiek.

https://github.com/angularsen/UnitsNet

DomainResult

V klasickom OOP sa chyby a výnimočné stavy ošetrujú výnimkami. No je nenájdená entita výnimočný stav, sú zle vyplnené dáta od používateľa výnimočný stav?

Táto knižnica umožňuje vracať tieto štandardné prípady ako Result a umožňuje následnú jednoduchú integráciu na REST API (chýbajúca entita je konvertovaná na HTTP status 404, úspešná operácia na 200,…).

Je to niečo čo môže priniesť trochu iný prístup k stavbe doménového REST API.

https://github.com/AKlaus/DomainResult

2 Likes